District Calendar | Kimberly

September 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
District Calendar No School - No work day
 
 
 
«
KHS FFA Fair Week
 
 
 
 
KHS Football
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
District Calendar Labor Day - No school
 
 
KMS Volleyball
 
 
KHS Volleyball
 
 
KHS FFA
 
 
KMS Volleyball
 
 
KHS Volleyball
 
 
KMS Football
 
 
KMS Cross Country
 
 
KHS Football
 
 
KHS Cross Country
 
 
KHS Football
 
 
KHS Volleyball
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
KES Calendar Pre School begins
 
 
KES Calendar
 
 
KMS Volleyball
 
 
KMS Volleyball
 
 
KHS Volleyball
 
 
KHS FFA
 
 
KES Calendar
 
 
 
 
KMS Football
 
 
KMS Volleyball
 
 
KMS Cross Country
 
 
KMS Volleyball
 
 
KHS Football
 
 
KHS Volleyball
 
 
 
 
 
 
KHS Volleyball
 
 
KMS Volleyball
 
 
KHS FFA
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
KES Calendar Picture Day
 
 
KMS Cross Country
 
 
KHS Cross Country
 
 
KHS Volleyball
 
 
KES Calendar Eyescreening K-1-3-5
 
 
KHS Football
 
 
KHS Cross Country
 
 
KHS Volleyball
 
 
KHS Volleyball
 
 
KES Calendar
 
 
KMS Volleyball
 
 
KES Calendar
 
 
KMS Football
 
 
KMS Volleyball
 
 
KHS Volleyball
 
 
KHS Football
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
KHS Global Awareness Club
 
 
KMS Volleyball
 
 
KHS FFA
 
 
KHS FFA
 
 
KES Calendar
 
 
KMS Volleyball
 
 
KMS Volleyball
 
 
KHS Volleyball
 
 
KHS Cross Country
 
 
KES Calendar
 
 
KMS Football
 
 
KMS Volleyball
 
 
KMS Volleyball
 
 
KHS Football
 
 
KHS Football
 
Add to My Calendar